Autonomiczne roboty mobilne w logistyce Co trzeba o nich wiedzieć?

Logistyka jest obecnie intensywnie rozwijającą się branżą, której zadaniem jest organizowanie procesów magazynowania, konfekcjonowania i transportu towarów. Jest wyspecjalizowana w wąskiej dziedzinie, która wyodrębniła się z dawnych działów zakładów pracy, a obecnie stanowi rodzaj usług outsourcingowych. Fakt ten pozwala na znaczne usprawnienie wielu procesów i odciążenie firm przez wyeliminowanie potrzeby tworzenia i utrzymywania baz transportowych.

Znaczenie usług logistycznych dla przedsiębiorców

Manitou and Effidance AMR ES machine

Logistyka jest terminem bardzo szerokim, obejmującym nie tylko transport towarów, ale też wszystkie aspekty związane z ich magazynowaniem, odprawami celnymi, tworzeniem odpowiednich warunków przechowywania, załadunkiem i wyładunkiem czy organizacją przewozów kombinowanych. Średniej wielkości przedsiębiorstwo eksportujące swoje towary do wielu krajów na różnych kontynentach z pewnością musiałoby ponosić ogromne koszty ich spedycji. Nie należy zapominać również o kluczowej roli czasu we współczesnym biznesie.


Wyspecjalizowanie firmy logistyczne dysponują środkami i infrastrukturą oraz systemami organizacyjnymi, dzięki którym obsługa ładunków od chwili przejęcia od klienta do dostarczenia odbiorcy trwa krótko i generuje jak najmniejsze koszty. Do takiej optymalizacji obsługi klientów przyczyniają się jednak nie tylko lata doświadczenia i dobrze opracowane procesy, ale od niedawna również autonomiczne roboty mobilne, które wykonują wiele czynności w zastępstwie człowieka.

Czym są autonomiczne roboty mobilne?

Robotyzacja jest obecnie faktem i coraz więcej firm sięga po takie rozwiązania w celu usprawnienia procesów produkcji, skrócenia ich czasu i obniżenia kosztów. Automatyczne roboty mobilne stają się też częścią logistyki. Czym są takie maszyny? To samodzielne niewielkie urządzenia na kołach wyposażone w platformy lub specjalne zaczepy, które pozwalają na podłączenie i przemieszczanie np. kosza, palety czy też innego ładunku. Robot mobilny wykonuje zaprogramowaną sekwencję czynności, co doskonale sprawdza się w magazynie logistycznym przy przemieszczaniu towarów.

Do cech charakterystycznych tego typu maszyn można zaliczyć:

  • samodzielną pracę bez udziału i bezpośredniego nadzoru operatora,
  • przemieszczanie się z prędkością około 7-8 km/h po optymalnych i możliwie najkrótszych trasach,
  • możliwość pracy pomiędzy ładowaniami nawet do kilkunastu godzin,
  • możliwość przemieszczania ładunków o sporej masie.


Wyjątkowość mobilnych robotów autonomicznych w skrócie określanych jako AMR polega na tym, że do wykonania pracy nie potrzebują one operatora z konsolą, który wydaje im polecenia. Maszyny te same podejmują ładunki i dostarczają je w wyznaczone miejsce, unikając po drodze kolizji z przeszkodami czy ruchomymi celami dzięki specjalistycznym kamerom i czujnikom.

Jakie znaczenie mają roboty mobilne dla optymalizacji logistyki?

AMR Manitou

Jak wspomnieliśmy wcześniej, najcenniejszym elementem procesów logistycznych jest czas. Skrócenie do minimum okresu magazynowania towarów pozwala na obniżenie kosztów składu oraz utrzymania samego magazynu. Szybciej zwalniające się półki - to miejsce do przyjęcia nowych towarów dla nowych klientów. W niektórych przypadkach, towary powierzane firmom logistycznym muszą być dostarczone w możliwie najkrótszym czasie w celu utrzymania ciągłości produkcji, lub z powodu ich trwałości czy budowania wizerunku marki - której częścią jest sprawny łańcuch dostaw.

Wyposażając magazyn logistyczny w AMR, można liczyć na następujące korzyści:

  • skrócenie czasu obsługi ładunku – od dostarczenia po wydanie,
  • wyeliminowanie ludzkich błędów wynikających ze zmęczenia wielogodzinną pracą czy natłokiem obowiązków,
  • obniżenie kosztów magazynowania przez ograniczenie wydatków na oświetlenie czy ogrzewanie magazynu,
  • automatyzacja procesów sortowania czy konfekcjonowania materiałów.

W tym ostatnim przypadku roboty sortujące odczytują kod kreskowy z etykiety, a po przetworzeniu danych przenoszą paczkę do odpowiedniej linii transportowej.

A to nie wszystko! Możliwości współpracy z robotami są nieograniczone!

Szukasz AMR Manitou? Skontaktuj się z nami!