Logistyka magazynowa Jak zarządzać łańcuchem dostaw?

Nowoczesny biznes nie ogranicza się już do solidnego wykonania produktu i dostarczenia go do klienta. Nieustanny wzrost konkurencji, a także oczekiwań i wymagań konsumentów sprawia, że firmy muszą się coraz bardziej starać, aby nie wypaść z rynku. Liczą się czas i sposób obsługi klientów, a także ceny produktów i ich korzystny stosunek do jakości. To wszystko sprawia, że coraz większe znaczenie ma sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Czym jest łańcuch dostaw?

manitou_warehousing_EMA-II_application_load

W latach 60' i 70' ubiegłego wieku przedsiębiorstwa miały strukturę, w której można było wyodrębnić wiele wyspecjalizowanych działów. Do tych obecnie już rzadko spotykanych zaliczały się zbyt i zaopatrzenie. Odpowiadały one za to, aby w magazynie zawsze były potrzebne surowce do produkcji, narzędzia i materiały, a także, aby gotowe produkty nie zalegały na półkach. Obecnie to zupełnie odrębna „działka” – utrzymanie ruchu i logistyka - dość często realizowane przez zewnętrzne firmy outsourcingowe.


W nowoczesnym biznesie coraz częściej też pojawia się termin „łańcuch dostaw”. Czym jest to pojęcie? Chodzi o zespół czynności składających się na cały proces wytwarzania i sprzedaży produktu, począwszy od pozyskiwania surowców, po dostawę do konsumenta. Elementem łańcucha dostaw jest też przepływ informacji, w obecnej formie z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

50 lat temu dział zaopatrzenia precyzyjnie wyliczał, ile surowca czy narzędzi trzeba zamówić do zapewnienia ciągłości pracy linii technologicznej. Dział zbytu natomiast opracowywał politykę sprzedaży i szacował, ile produktów trzeba wytworzyć, aby pokryć zapotrzebowanie rynku. Obecnie tych czynności nie wykonuje już pani z kalkulatorem. Są one zadaniem różnych specjalistycznych programów komputerowych, którym dostarcza się wielu szczegółowych danych o wydajności maszyn, liczbie zatrudnionych pracowników czy wielkości złożonych zamówień.

Zarządzanie łańcuchem dostaw polega właśnie na takim wykorzystaniu danych w celu oszacowania możliwości technicznych zakładu, ilości potrzebnych surowców, sposobu organizacji transportu czy magazynowania, aby sprzedać jak najwięcej jak najlepszych produktów czy usług. Wymaga to uwzględnienia każdego etapu łańcucha dostaw, na który składają się:

 • rozwój,
 • produkcja,
 • sprzedaż,
 • serwis,
 • zaopatrzenie,
 • dystrybucja,
 • zarządzanie zasobami,
 • działania wspierające.

Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu takie skorelowanie pracy wszystkich wymienionych etapów, aby przechodzenie z jednego do drugiego następowało automatycznie. Pomocne są w tym różne nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak chociażby system zarządzania działem utrzymania ruchu. Odpowiednie oprogramowanie komputerowe pozwala na rejestrowanie poziomu zużycia narzędzi np. w obrabiarkach, automatyczne wyliczanie, kiedy będą one wymagały wymiany i wprowadzanie tych danych do systemu zamówień – wszystko to bez bezpośredniego udziału człowieka. W efekcie magazyn zawsze ma na wyposażeniu potrzebne frezy czy wiertła.

Jak zarządzać łańcuchem dostaw w magazynie?

Łańcuch dostaw może mieć różny zakres, zależnie od tego, w jakiej branży czy przedsiębiorstwie funkcjonuje. Jego najwęższą formą jest łańcuch logistyczny. Obejmuje on takie elementy jak:

 • lokalizacja zakładów produkcyjnych,
 • transport w szerokim rozumieniu,
 • magazynowanie,
 • kontrola zapasów,
 • obsługa informacji towarzyszących fizycznemu przepływowi produktów (gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie),
 • współpraca z marketingiem,
 • gospodarka opakowaniami.

Przy sprawnym zarządzaniu logistycznym łańcuchem dostaw każdy z tych elementów ma znaczenie. Istotne jest więc skorelowanie ich działania z uwzględnieniem planowania zapotrzebowania na kilka dni czy tygodni, wyszukiwania klientów rokujących dobrą współpracę (np. brak opóźnień w płatnościach za usługi, skarg, czy sytuacja finansowa firmy), wyposażenia i organizacji magazynu, które gwarantują szybszą obsługę klienta (np. regały przepływowe czy roboty mobilne).

sprawdź jak manitou wspiera logistykę!