Karetkawideł
Manitou Karetka z widłami przechylnymi

Manitou Karetka z widłami przechylnymi

Karetka wideł

  • Przechylne widły.
  • Widły kompatybilne ze standardem FEM/ISO długość wideł zależnie od modelu
  • Widły nieuwzględnione w PFB, należy zamówić 2 sztuki wideł (z wyjątkiem CAT 1260/5T + F 150x50x1200).
  • Sprawne rozwiązanie transportowe.
  • Przystosowane do nierównego terenu.
Zobacz więcej Pokaż mniej

Manitouna zdjęciach

Charakterystykatechniczna

Pobierz kartę danych technicznych

Charakterystyka techniczna

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100 CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200
Distance to center of gravity 284 mm 297 mm

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100

Distance to center of gravity 284 mm

CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200

Distance to center of gravity 297 mm

Pojemność

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100 CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 PFB 20N 1020 PFB 25N 1020 PFB 25N 1260 PFB 35N 1260 PFB 35N 1470 PFB 35N 1580 PFB 45N 1260 PFB 45N 1670 PFB 45N 2000 PFB 75MT 1750 PFB 75MT 2000 PFB FEM4 1200
Pojemność 1500 kg 5000 kg 2000 kg 2500 kg 2500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 4500 kg 4500 kg 4500 kg 7500 kg 7500 kg 6000 kg

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100

Pojemność 1500 kg

CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200

Pojemność 5000 kg

PFB 20N 1020

Pojemność 2000 kg

PFB 25N 1020

Pojemność 2500 kg

PFB 25N 1260

Pojemność 2500 kg

PFB 35N 1260

Pojemność 3500 kg

PFB 35N 1470

Pojemność 3500 kg

PFB 35N 1580

Pojemność 3500 kg

PFB 45N 1260

Pojemność 4500 kg

PFB 45N 1670

Pojemność 4500 kg

PFB 45N 2000

Pojemność 4500 kg

PFB 75MT 1750

Pojemność 7500 kg

PFB 75MT 2000

Pojemność 7500 kg

PFB FEM4 1200

Pojemność 6000 kg

Weight

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100 CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 PFB 20N 1020 PFB 25N 1020 PFB 25N 1260 PFB 35N 1260 PFB 35N 1470 PFB 35N 1580 PFB 45N 1260 PFB 45N 1670 PFB 45N 2000
Masa całkowita 137 kg 406 kg 66 kg 71 kg 80 kg 93 kg 117 kg 122 kg 198 kg 252 kg 295 kg

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100

Masa całkowita 137 kg

CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200

Masa całkowita 406 kg

PFB 20N 1020

Masa całkowita 66 kg

PFB 25N 1020

Masa całkowita 71 kg

PFB 25N 1260

Masa całkowita 80 kg

PFB 35N 1260

Masa całkowita 93 kg

PFB 35N 1470

Masa całkowita 117 kg

PFB 35N 1580

Masa całkowita 122 kg

PFB 45N 1260

Masa całkowita 198 kg

PFB 45N 1670

Masa całkowita 252 kg

PFB 45N 2000

Masa całkowita 295 kg

Waga i wymiary

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100 CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 PFB 20N 1020 PFB 25N 1020 PFB 25N 1260 PFB 35N 1260 PFB 35N 1470 PFB 35N 1580 PFB 45N 1260 PFB 45N 1670 PFB 45N 2000 PFB 75MT 1750 PFB 75MT 2000 PFB FEM4 1200
Długość całkowita 1372 mm 1497 mm
Wysokość całkowita 695 mm 677 mm
Szerokość 1052 mm 1302 mm 1052 mm 1026 mm 1302 mm 1302 mm 1512 mm 1622 mm 1286 mm 1696 mm 2026 mm 1834 mm 2084 mm 1200 mm

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100

Długość całkowita 1372 mm
Wysokość całkowita 695 mm
Szerokość 1052 mm

CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200

Długość całkowita 1497 mm
Wysokość całkowita 677 mm
Szerokość 1302 mm

PFB 20N 1020

Szerokość 1052 mm

PFB 25N 1020

Szerokość 1026 mm

PFB 25N 1260

Szerokość 1302 mm

PFB 35N 1260

Szerokość 1302 mm

PFB 35N 1470

Szerokość 1512 mm

PFB 35N 1580

Szerokość 1622 mm

PFB 45N 1260

Szerokość 1286 mm

PFB 45N 1670

Szerokość 1696 mm

PFB 45N 2000

Szerokość 2026 mm

PFB 75MT 1750

Szerokość 1834 mm

PFB 75MT 2000

Szerokość 2084 mm

PFB FEM4 1200

Szerokość 1200 mm

Parametry robocze

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100 CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 PFB 20N 1020 PFB 25N 1020 PFB 25N 1260 PFB 35N 1260 PFB 35N 1470 PFB 35N 1580 PFB 45N 1260 PFB 45N 1670 PFB 45N 2000 PFB 75MT 1750 PFB 75MT 2000 PFB FEM4 1200
Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane
Minimalny rozstaw wideł 201 mm 306 mm
Maksymalny rozstaw wideł 965 mm 1150 mm

CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane
Minimalny rozstaw wideł 201 mm
Maksymalny rozstaw wideł 965 mm

CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane
Minimalny rozstaw wideł 306 mm
Maksymalny rozstaw wideł 1150 mm

PFB 20N 1020

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 25N 1020

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 25N 1260

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 35N 1260

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 35N 1470

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 35N 1580

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 45N 1260

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 45N 1670

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 45N 2000

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 75MT 1750

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB 75MT 2000

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane

PFB FEM4 1200

Wyposażenie maszyny Dodatkowe przystosowanie maszyny nie jest wymagane