Łyżki
Manitou Łyżka do praz ziemnych (maszyny kompaktowe)

Manitou Łyżka do praz ziemnych (maszyny kompaktowe)

Łyżki

  • Nóż tnący na spodzie łyżki.
  • Ostrze tnące i 400HB zapewniają wyższą wytrzymałość.
  • Mocna konstrukcja.
Zobacz więcej Pokaż mniej

Charakterystykatechniczna

Pobierz kartę danych technicznych

Pojemność

BS 920 / 150 BS 920 / 250 BS 980 / 270 BS 1080 / 180 BS 1080 / 300 BS 1150 / 320 BS 1200 / 340 BS 1250 / 280 BS 1300 / 370 BS 1300 / 380 BS 1300 / 440 BS 1380 / 320 BS 1400 / 400 BS 1400 / 410 BS 1400 / 470 BS 1480 / 340 BS 1500 / 430 BS 1500 / 440 BS 1500 / 510 BS 1520 / 350 BS 1550 / 360 BS 1650 / 730 BS 1680 / 400 BS 1680 / 480 BS 1680 / 670 BS 1760 / 500 BS 1760 / 580 BS 1760 / 700 BS 1800 / 800 BS 1830 / 520 BS 1830 / 600 BS 1850 / 740 BS 1880 / 750 BS 1950 / 860 BS 2140 / 870 (a) BS 2140 / 870 (b) BS 2150 / 950
Pojemność nasypowa 150 l 250 l 270 l 180 l 300 l 320 l 340 l 280 l 340 l 380 l 440 l 320 l 400 l 410 l 470 l 340 l 430 l 440 l 510 l 350 l 360 l 730 l 400 l 480 l 670 l 580 l 500 l 700 l 800 l 600 l 520 l 740 l 750 l 870 l 870 l 870 l 960 l

BS 920 / 150

Pojemność nasypowa 150 l

BS 920 / 250

Pojemność nasypowa 250 l

BS 980 / 270

Pojemność nasypowa 270 l

BS 1080 / 180

Pojemność nasypowa 180 l

BS 1080 / 300

Pojemność nasypowa 300 l

BS 1150 / 320

Pojemność nasypowa 320 l

BS 1200 / 340

Pojemność nasypowa 340 l

BS 1250 / 280

Pojemność nasypowa 280 l

BS 1300 / 370

Pojemność nasypowa 340 l

BS 1300 / 380

Pojemność nasypowa 380 l

BS 1300 / 440

Pojemność nasypowa 440 l

BS 1380 / 320

Pojemność nasypowa 320 l

BS 1400 / 400

Pojemność nasypowa 400 l

BS 1400 / 410

Pojemność nasypowa 410 l

BS 1400 / 470

Pojemność nasypowa 470 l

BS 1480 / 340

Pojemność nasypowa 340 l

BS 1500 / 430

Pojemność nasypowa 430 l

BS 1500 / 440

Pojemność nasypowa 440 l

BS 1500 / 510

Pojemność nasypowa 510 l

BS 1520 / 350

Pojemność nasypowa 350 l

BS 1550 / 360

Pojemność nasypowa 360 l

BS 1650 / 730

Pojemność nasypowa 730 l

BS 1680 / 400

Pojemność nasypowa 400 l

BS 1680 / 480

Pojemność nasypowa 480 l

BS 1680 / 670

Pojemność nasypowa 670 l

BS 1760 / 500

Pojemność nasypowa 580 l

BS 1760 / 580

Pojemność nasypowa 500 l

BS 1760 / 700

Pojemność nasypowa 700 l

BS 1800 / 800

Pojemność nasypowa 800 l

BS 1830 / 520

Pojemność nasypowa 600 l

BS 1830 / 600

Pojemność nasypowa 520 l

BS 1850 / 740

Pojemność nasypowa 740 l

BS 1880 / 750

Pojemność nasypowa 750 l

BS 1950 / 860

Pojemność nasypowa 870 l

BS 2140 / 870 (a)

Pojemność nasypowa 870 l

BS 2140 / 870 (b)

Pojemność nasypowa 870 l

BS 2150 / 950

Pojemność nasypowa 960 l

Waga i wymiary

BS 920 / 150 BS 920 / 250 BS 980 / 270 BS 1080 / 180 BS 1080 / 300 BS 1150 / 320 BS 1200 / 340 BS 1250 / 280 BS 1300 / 370 BS 1300 / 380 BS 1300 / 440 BS 1380 / 320 BS 1400 / 400 BS 1400 / 410 BS 1400 / 470 BS 1480 / 340 BS 1500 / 430 BS 1500 / 440 BS 1500 / 510 BS 1520 / 350 BS 1550 / 360 BS 1650 / 730 BS 1680 / 400 BS 1680 / 480 BS 1680 / 670 BS 1760 / 500 BS 1760 / 580 BS 1760 / 700 BS 1800 / 800 BS 1830 / 520 BS 1830 / 600 BS 1850 / 740 BS 1880 / 750 BS 1950 / 860 BS 2140 / 870 (a) BS 2140 / 870 (b) BS 2150 / 950
Wysokość całkowita 427 mm 626 mm 626 mm 427 mm 626 mm 626 mm 626 mm 470 mm 626 mm 675 mm 732 mm 470 mm 626 mm 675 mm 732 mm 470 mm 626 mm 675 mm 732 mm 470 mm 470 mm 730 mm 450 mm 502 mm 600 mm 801 mm 502 mm 600 mm 730 mm 501 mm 502 mm 600 mm 600 mm 730 mm 600 mm 600 mm 730 mm
Szerokość 920 mm 920 mm 980 mm 1080 mm 1080 mm 1150 mm 1200 mm 1250 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1380 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1480 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1525 mm 1550 mm 1650 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1760 mm 1760 mm 1760 mm 1800 mm 1830 mm 1830 mm 1850 mm 1880 mm 1950 mm 2140 mm 2140 mm 2150 mm
Głębokość 700 mm 817 mm 817 mm 700 mm 817 mm 817 mm 817 mm 841 mm 817 mm 760 mm 817 mm 841 mm 817 mm 760 mm 817 mm 841 mm 817 mm 760 mm 817 mm 841 mm 841 mm 1024 mm 843 mm 924 mm 1100 mm 916 mm 924 mm 1100 mm 1024 mm 916 mm 924 mm 1100 mm 1100 mm 1024 mm 1100 mm 1100 mm 1024 mm
Masa całkowita 50 kg 114 kg 120 kg 55 kg 126 kg 135 kg 136 kg 134 kg 145 kg 168 kg 190 kg 137 kg 151 kg 180 kg 203 kg 141 kg 160 kg 192 kg 216 kg 143 kg 150 kg 265 kg 148 kg 188 kg 295 kg 190 kg 190 kg 305 kg 285 kg 220 kg 206 kg 315 kg 315 kg 300 kg 320 kg 230 kg 333 kg

BS 920 / 150

Wysokość całkowita 427 mm
Szerokość 920 mm
Głębokość 700 mm
Masa całkowita 50 kg

BS 920 / 250

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 920 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 114 kg

BS 980 / 270

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 980 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 120 kg

BS 1080 / 180

Wysokość całkowita 427 mm
Szerokość 1080 mm
Głębokość 700 mm
Masa całkowita 55 kg

BS 1080 / 300

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 1080 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 126 kg

BS 1150 / 320

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 1150 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 135 kg

BS 1200 / 340

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 1200 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 136 kg

BS 1250 / 280

Wysokość całkowita 470 mm
Szerokość 1250 mm
Głębokość 841 mm
Masa całkowita 134 kg

BS 1300 / 370

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 1300 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 145 kg

BS 1300 / 380

Wysokość całkowita 675 mm
Szerokość 1300 mm
Głębokość 760 mm
Masa całkowita 168 kg

BS 1300 / 440

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 1300 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 190 kg

BS 1380 / 320

Wysokość całkowita 470 mm
Szerokość 1380 mm
Głębokość 841 mm
Masa całkowita 137 kg

BS 1400 / 400

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 1400 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 151 kg

BS 1400 / 410

Wysokość całkowita 675 mm
Szerokość 1400 mm
Głębokość 760 mm
Masa całkowita 180 kg

BS 1400 / 470

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 1400 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 203 kg

BS 1480 / 340

Wysokość całkowita 470 mm
Szerokość 1480 mm
Głębokość 841 mm
Masa całkowita 141 kg

BS 1500 / 430

Wysokość całkowita 626 mm
Szerokość 1500 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 160 kg

BS 1500 / 440

Wysokość całkowita 675 mm
Szerokość 1500 mm
Głębokość 760 mm
Masa całkowita 192 kg

BS 1500 / 510

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 1500 mm
Głębokość 817 mm
Masa całkowita 216 kg

BS 1520 / 350

Wysokość całkowita 470 mm
Szerokość 1525 mm
Głębokość 841 mm
Masa całkowita 143 kg

BS 1550 / 360

Wysokość całkowita 470 mm
Szerokość 1550 mm
Głębokość 841 mm
Masa całkowita 150 kg

BS 1650 / 730

Wysokość całkowita 730 mm
Szerokość 1650 mm
Głębokość 1024 mm
Masa całkowita 265 kg

BS 1680 / 400

Wysokość całkowita 450 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 843 mm
Masa całkowita 148 kg

BS 1680 / 480

Wysokość całkowita 502 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 924 mm
Masa całkowita 188 kg

BS 1680 / 670

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 1100 mm
Masa całkowita 295 kg

BS 1760 / 500

Wysokość całkowita 801 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 916 mm
Masa całkowita 190 kg

BS 1760 / 580

Wysokość całkowita 502 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 924 mm
Masa całkowita 190 kg

BS 1760 / 700

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 1100 mm
Masa całkowita 305 kg

BS 1800 / 800

Wysokość całkowita 730 mm
Szerokość 1800 mm
Głębokość 1024 mm
Masa całkowita 285 kg

BS 1830 / 520

Wysokość całkowita 501 mm
Szerokość 1830 mm
Głębokość 916 mm
Masa całkowita 220 kg

BS 1830 / 600

Wysokość całkowita 502 mm
Szerokość 1830 mm
Głębokość 924 mm
Masa całkowita 206 kg

BS 1850 / 740

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 1850 mm
Głębokość 1100 mm
Masa całkowita 315 kg

BS 1880 / 750

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 1880 mm
Głębokość 1100 mm
Masa całkowita 315 kg

BS 1950 / 860

Wysokość całkowita 730 mm
Szerokość 1950 mm
Głębokość 1024 mm
Masa całkowita 300 kg

BS 2140 / 870 (a)

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 2140 mm
Głębokość 1100 mm
Masa całkowita 320 kg

BS 2140 / 870 (b)

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 2140 mm
Głębokość 1100 mm
Masa całkowita 230 kg

BS 2150 / 950

Wysokość całkowita 730 mm
Szerokość 2150 mm
Głębokość 1024 mm
Masa całkowita 333 kg

Parametry robocze

BS 920 / 150 BS 920 / 250 BS 980 / 270 BS 1080 / 180 BS 1080 / 300 BS 1150 / 320 BS 1200 / 340 BS 1250 / 280 BS 1300 / 370 BS 1300 / 380 BS 1300 / 440 BS 1380 / 320 BS 1400 / 400 BS 1400 / 410 BS 1400 / 470 BS 1480 / 340 BS 1500 / 430 BS 1500 / 440 BS 1500 / 510 BS 1520 / 350 BS 1550 / 360 BS 1650 / 730 BS 1680 / 400 BS 1680 / 480 BS 1680 / 670 BS 1760 / 500 BS 1760 / 580 BS 1760 / 700 BS 1800 / 800 BS 1830 / 520 BS 1830 / 600 BS 1850 / 740 BS 1880 / 750 BS 1950 / 860 BS 2140 / 870 (a) BS 2140 / 870 (b) BS 2150 / 950
Rura elastyczna Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

BS 920 / 150

Rura elastyczna Nie

BS 920 / 250

Rura elastyczna Nie

BS 980 / 270

Rura elastyczna Nie

BS 1080 / 180

Rura elastyczna Nie

BS 1080 / 300

Rura elastyczna Nie

BS 1150 / 320

Rura elastyczna Nie

BS 1200 / 340

Rura elastyczna Nie

BS 1250 / 280

Rura elastyczna Nie

BS 1300 / 370

Rura elastyczna Nie

BS 1300 / 380

Rura elastyczna Nie

BS 1300 / 440

Rura elastyczna Nie

BS 1380 / 320

Rura elastyczna Nie

BS 1400 / 400

Rura elastyczna Nie

BS 1400 / 410

Rura elastyczna Nie

BS 1400 / 470

Rura elastyczna Nie

BS 1480 / 340

Rura elastyczna Nie

BS 1500 / 430

Rura elastyczna Nie

BS 1500 / 440

Rura elastyczna Nie

BS 1500 / 510

Rura elastyczna Nie

BS 1520 / 350

Rura elastyczna Nie

BS 1550 / 360

Rura elastyczna Nie

BS 1650 / 730

Rura elastyczna Nie

BS 1680 / 400

Rura elastyczna Nie

BS 1680 / 480

Rura elastyczna Nie

BS 1680 / 670

Rura elastyczna Nie

BS 1760 / 500

Rura elastyczna Nie

BS 1760 / 580

Rura elastyczna Nie

BS 1760 / 700

Rura elastyczna Nie

BS 1800 / 800

Rura elastyczna Nie

BS 1830 / 520

Rura elastyczna Nie

BS 1830 / 600

Rura elastyczna Nie

BS 1850 / 740

Rura elastyczna Nie

BS 1880 / 750

Rura elastyczna Nie

BS 1950 / 860

Rura elastyczna Nie

BS 2140 / 870 (a)

Rura elastyczna Nie

BS 2140 / 870 (b)

Rura elastyczna Nie

BS 2150 / 950

Rura elastyczna Nie