Łyżki
Manitou Wielofunkcyjna łyżka rolnicza chwytakowa - "łyżko - krokodyl" - WE

Manitou Wielofunkcyjna łyżka rolnicza chwytakowa - "łyżko - krokodyl" - WE

Łyżki

  • Zęby spawane -WE.
  • Transport materiałów o gęstości ≤ 1000 kg/m3.
  • Demontowalne boki, osłona przelewowa i przykręcana krawędź tnąca 500 HB w standardzie.
  • Wzmocniona konstrukcja spód, ostrze i chwytak).
  • Nitrytyzowane siłowniki, wszystkie połączenia sworzniowe typu "budowlanego".
  • Wytrzymała i wszechstronna łyżka przeznaczona do zastosowań codziennych.
  • Możliwość rozwarcia na >90°, mocne szczęki umożliwiają pracę przy ścianie.
  • Idealna do transportu mokrego obornika, kiszonki…
  • Narzędzie niezbędne do pracy w gospodarstwach hodowlanych.
Zobacz więcej Pokaż mniej

Manitouna zdjęciach

Charakterystykatechniczna

Pobierz kartę danych technicznych

Charakterystyka techniczna

BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE
Distance to center of gravity 357 mm 482 mm 550 mm 485 mm 486 mm 488 mm 1021 mm

BG 1500 / 600 WE

Distance to center of gravity 357 mm

BG 1500 / 850 WE

Distance to center of gravity 482 mm

BG 1850 / 1050 DA WE

Distance to center of gravity 550 mm

BG 2100 / 1200 WE

Distance to center of gravity 485 mm

BG 2300 / 1350 WE

Distance to center of gravity 486 mm

BG 2450 / 1400 WE

Distance to center of gravity 488 mm

BG 2450 / 1700 WE

Distance to center of gravity 1021 mm

Pojemność

BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE
Pojemność kopuły 550 l 850 l 1059 l 1200 l 1335 l 1426 l 1695 l
Pojemność 850 kg 1059 kg 1200 kg 1335 kg 1426 kg 1695 kg
Pojemność ubitego materiału 521 l 650 l 740 l 813 l 868 l 1150 l

BG 1500 / 600 WE

Pojemność kopuły 550 l

BG 1500 / 850 WE

Pojemność 850 kg
Pojemność kopuły 850 l
Pojemność ubitego materiału 521 l

BG 1850 / 1050 DA WE

Pojemność 1059 kg
Pojemność kopuły 1059 l
Pojemność ubitego materiału 650 l

BG 2100 / 1200 WE

Pojemność 1200 kg
Pojemność kopuły 1200 l
Pojemność ubitego materiału 740 l

BG 2300 / 1350 WE

Pojemność 1335 kg
Pojemność kopuły 1335 l
Pojemność ubitego materiału 813 l

BG 2450 / 1400 WE

Pojemność 1426 kg
Pojemność kopuły 1426 l
Pojemność ubitego materiału 868 l

BG 2450 / 1700 WE

Pojemność 1695 kg
Pojemność kopuły 1695 l
Pojemność ubitego materiału 1150 l

Weight

BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE
Masa całkowita 382 kg 580 kg 696 kg 745 kg 785 kg 813 kg 895 kg

BG 1500 / 600 WE

Masa całkowita 382 kg

BG 1500 / 850 WE

Masa całkowita 580 kg

BG 1850 / 1050 DA WE

Masa całkowita 696 kg

BG 2100 / 1200 WE

Masa całkowita 745 kg

BG 2300 / 1350 WE

Masa całkowita 785 kg

BG 2450 / 1400 WE

Masa całkowita 813 kg

BG 2450 / 1700 WE

Masa całkowita 895 kg

Waga i wymiary

BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE
Długość całkowita 1142 mm 1263 mm 1288 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1377 mm
Wysokość całkowita 798 mm 1039 mm 1033 mm 1032 mm 1031 mm 1033 mm 1124 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1450 mm 1777 mm 1776 mm 1776 mm 1776 mm 1776 mm 1979 mm
Szerokość 1500 mm 1500 mm 1850 mm 2100 mm 2300 mm 2450 mm 2450 mm

BG 1500 / 600 WE

Długość całkowita 1142 mm
Wysokość całkowita 798 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1450 mm
Szerokość 1500 mm

BG 1500 / 850 WE

Długość całkowita 1263 mm
Wysokość całkowita 1039 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1777 mm
Szerokość 1500 mm

BG 1850 / 1050 DA WE

Długość całkowita 1288 mm
Wysokość całkowita 1033 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1776 mm
Szerokość 1850 mm

BG 2100 / 1200 WE

Długość całkowita 1280 mm
Wysokość całkowita 1032 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1776 mm
Szerokość 2100 mm

BG 2300 / 1350 WE

Długość całkowita 1280 mm
Wysokość całkowita 1031 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1776 mm
Szerokość 2300 mm

BG 2450 / 1400 WE

Długość całkowita 1280 mm
Wysokość całkowita 1033 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1776 mm
Szerokość 2450 mm

BG 2450 / 1700 WE

Długość całkowita 1377 mm
Wysokość całkowita 1124 mm
Wysokość z otwartym chwytakiem 1979 mm
Szerokość 2450 mm

Parametry robocze

BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE
Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna Linia hydrauliczna Linia hydrauliczna Linia hydrauliczna Linia hydrauliczna Linia hydrauliczna Linia hydrauliczna
Zęby / Palce 6 6 / 2 7 / 2 8 / 2 8 / 2 8 / 2 9 / 2
Minimalny rozstaw wideł 277.50 mm 280 mm 285 mm 280 mm 308.80 mm 330.30 mm
Maksymalny rozstaw wideł 280 mm 280 mm 285 mm 280 mm 309.30 mm 330.30 mm

BG 1500 / 600 WE

Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna
Zęby 6
Minimalny rozstaw wideł 277.50 mm
Maksymalny rozstaw wideł 280 mm

BG 1500 / 850 WE

Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna
Zęby / Palce 6 / 2
Minimalny rozstaw wideł 280 mm
Maksymalny rozstaw wideł 280 mm

BG 1850 / 1050 DA WE

Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna
Zęby / Palce 7 / 2
Minimalny rozstaw wideł 285 mm
Maksymalny rozstaw wideł 285 mm

BG 2100 / 1200 WE

Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna
Zęby / Palce 8 / 2
Minimalny rozstaw wideł 280 mm
Maksymalny rozstaw wideł 280 mm

BG 2300 / 1350 WE

Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna
Zęby / Palce 8 / 2
Minimalny rozstaw wideł 308.80 mm
Maksymalny rozstaw wideł 309.30 mm

BG 2450 / 1400 WE

Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna
Zęby / Palce 8 / 2
Minimalny rozstaw wideł 330.30 mm
Maksymalny rozstaw wideł 330.30 mm

BG 2450 / 1700 WE

Wyposażenie maszyny Linia hydrauliczna
Zęby / Palce 9 / 2

Pozostałe dane osprzętu

BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE
Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie W standardzie W standardzie W standardzie W standardzie W standardzie W standardzie
Twardość lemiesza 500 500 500 500 500 500 500

BG 1500 / 600 WE

Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie
Twardość lemiesza 500

BG 1500 / 850 WE

Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie
Twardość lemiesza 500

BG 1850 / 1050 DA WE

Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie
Twardość lemiesza 500

BG 2100 / 1200 WE

Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie
Twardość lemiesza 500

BG 2300 / 1350 WE

Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie
Twardość lemiesza 500

BG 2450 / 1400 WE

Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie
Twardość lemiesza 500

BG 2450 / 1700 WE

Przykręcany lemiesz (LDR) W standardzie
Twardość lemiesza 500