Ładowarka teleskopowa zastosowanie i niezbędne uprawnienia

Maszyny budowane są niezbędne do wykonywania wielu prac związanych z przemieszczaniem czy podnoszeniem ładunków o dużej masie. Wykorzystuje się je powszechnie również przy pracach ziemnych stanowiących stały element każdej inwestycji budowlanej. Wśród wielu rodzajów takiego sprzętu jest też ładowarka teleskopowa. Czym się ona charakteryzuje i do jakich prac można ją wykorzystać?

Budowa i cechy ładowarki teleskopowej

mt in building

Charakterystyka ładowarki teleskopowej jest zawarta w jej nazwie, jest to bowiem maszyna przeznaczona do ładowania (przemieszczania) różnych materiałów. W związku z pełnioną funkcją musi być wyposażona w osprzęt niezbędny do podjęcia i przemieszczenia ładunku. Tym osprzętem może być łyżka umożliwiająca zbieranie i przenoszenie materiałów sypkich lub drobnych, ale niekoniecznie. Zależnie od zastosowania, maszyny tego typu są też wyposażane w widły, przydatne przy ładowaniu palet lub balotów słomy, specjalne uchwyty do beczek, haki, a nawet podesty przeznaczone do podnoszenia ludzi ze sprzętem.

Druga część nazwy ładowarki teleskopowej sugeruje, że jest to maszyna z wysięgnikiem o zmiennej długości. Specjalne ramię wysuwa się lub składa teleskopowo za pomocą mechanizmu hydraulicznego. Dodatkowo jest ono umieszczone na mobilnej podstawie, co pozwala na wygodne przemieszczanie maszyny do miejsca wykonywania prac.

Ładowarki teleskopowe dzieli się na:

  • czołowe (sztywne) – ich ramię jest zainstalowane za kabiną w sposób umożliwiający mu jedynie ruch w kierunku pionowym,
  • obrotowe – tu ramię jest umieszczone na specjalnej platformie wykonującej ruch obrotowy w zasięgu 360° oraz w górę i w dół.

Pierwszy typ maszyn cechuje się mniejszą mobilnością, którą często rekompensuje większy udźwig. Dodatkowo są one wyposażane w specjalne podpory, które zapewniają im stabilność przy kilkunastotonowych ładunkach. 

Zastosowanie ładowarek teleskopowych

mrt in work

Chociaż ładowarki teleskopowe kojarzą się głównie z placem budowy, możliwości ich wykorzystania jest bardzo wiele. Pozwalają na to cechy tych maszyn takie jak szeroki przekrój udźwigu oraz zasięgu ramienia, zróżnicowana mobilność oraz wyposażenie w specjalistyczny osprzęt. Przykładowo w sklepach i wypożyczalniach można znaleźć ładowarki o udźwigu od 1,5 do 7 ton. Poszczególne modele różni też zasięg ramienia, który może wynosić od około 4 m do nawet ponad 35 m.

Ładowarki teleskopowe znajdują zastosowanie w takich obszarach jak:

  • budownictwo – przenoszenie i podnoszenie ciężkich ładunków, materiałów budowlanych, prefabrykatów, elementów konstrukcji, a nawet aparatów i urządzeń np. do natryskowego tynkowania elewacji,
  • rolnictwo – przemieszczanie bel słomy czy sianokiszonki, transport płodów rolnych, siana, worków big-bag np. z ziarnem, beczek z nawozem, palet itp. oraz do rozładowywania materiałów czy stawiania ogrodzeń,
  • branża wydobywcza – zbieranie, ładowanie i transportu urobku, także pod ziemią,
  • lotnictwo – jako platformy załadunkowe bagażu do samolotów,
  • przestrzeń miejska – prace porządkowe w parkach, przy sprzątaniu zieleni, odpadów itp.,
  • leśnictwo i przemysł drzewny – do przemieszczania i ładowania bali drewnianych i materiałów po wstępnej obróbce.

Uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowe

Obsługa ładowarki teleskopowej wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wiąże się też z koniecznością poznania ryzyka, jakie niesie niewłaściwa obsługa maszyny unoszącej często wiele ton ładunku. Dlatego do pracy na takim sprzęcie jest niezbędne ukończenie kursu zawodowego i uzyskanie uprawnień w kategorii I WJO dla wózków specjalizowanych. Urządzeń tego typu nie może obsługiwać operator mający uprawnienia na inne typy wózków. Udział w szkoleniu wymaga ukończenia 18 lat, wykształcenia co najmniej podstawowego i braku przeciwwskazań lekarskich.

Sprawdź maszyny w ofercie Manitou!