Łyżki
Manitou Łyżka 4 w 1 z zębami (maszyny kompaktowe)

Manitou Łyżka 4 w 1 z zębami (maszyny kompaktowe)

Łyżki

  • Wytrzymałe zęby przykręcane zapewniają wyższą wydajność podczas kopania.
  • Ostrza ścierne i wzmocnienia ze stali 400 HB dla dodatkowej wytrzymałości.
  • Przeznaczona do prac budowlanych.
  • Wszechstronne zastosowanie: może transportować materiał luzem, spychać lub chwytać.
Zobacz więcej Pokaż mniej

Charakterystykatechniczna

Pobierz kartę danych technicznych

Pojemność

B4x1 920 / 170 T (a) B4x1 1080 / 210 T B4x1 1380 / 270 T B4x1 1380 / 300 T B4x1 1520 / 330 T B4x1 1525 / 360 T B4x1 1550 / 340 T B4x1 1650 / 610 T B4x1 1680 / 370 T B4x1 1680 / 430 T B4x1 1760 / 420 T B4x1 1760 / 450 T B4x1 1800 / 670 T B4x1 1830 / 450 T (a) B4x1 1830 / 450 T (b) B4x1 1850 / 480 T B4x1 1880 / 480 T B4x1 1950 / 720 T B4x1 2140 / 560 T (a) B4x1 2140 / 560 T (b) B4x1 2150 / 800 T
Pojemność kopuły 170 l 210 l 270 l 300 l 330 l 360 l 340 l 610 l 370 l 430 l 420 l 450 l 670 l 450 l 450 l 480 l 480 l 720 l 560 l 560 l 820 l

B4x1 920 / 170 T (a)

Pojemność kopuły 170 l

B4x1 1080 / 210 T

Pojemność kopuły 210 l

B4x1 1380 / 270 T

Pojemność kopuły 270 l

B4x1 1380 / 300 T

Pojemność kopuły 300 l

B4x1 1520 / 330 T

Pojemność kopuły 330 l

B4x1 1525 / 360 T

Pojemność kopuły 360 l

B4x1 1550 / 340 T

Pojemność kopuły 340 l

B4x1 1650 / 610 T

Pojemność kopuły 610 l

B4x1 1680 / 370 T

Pojemność kopuły 370 l

B4x1 1680 / 430 T

Pojemność kopuły 430 l

B4x1 1760 / 420 T

Pojemność kopuły 420 l

B4x1 1760 / 450 T

Pojemność kopuły 450 l

B4x1 1800 / 670 T

Pojemność kopuły 670 l

B4x1 1830 / 450 T (a)

Pojemność kopuły 450 l

B4x1 1830 / 450 T (b)

Pojemność kopuły 450 l

B4x1 1850 / 480 T

Pojemność kopuły 480 l

B4x1 1880 / 480 T

Pojemność kopuły 480 l

B4x1 1950 / 720 T

Pojemność kopuły 720 l

B4x1 2140 / 560 T (a)

Pojemność kopuły 560 l

B4x1 2140 / 560 T (b)

Pojemność kopuły 560 l

B4x1 2150 / 800 T

Pojemność kopuły 820 l

Weight

B4x1 920 / 170 T (a) B4x1 1080 / 210 T B4x1 1380 / 270 T B4x1 1380 / 300 T B4x1 1520 / 330 T B4x1 1525 / 360 T B4x1 1550 / 340 T B4x1 1650 / 610 T B4x1 1680 / 370 T B4x1 1680 / 430 T B4x1 1760 / 420 T B4x1 1760 / 450 T B4x1 1800 / 670 T B4x1 1830 / 450 T (a) B4x1 1830 / 450 T (b) B4x1 1850 / 480 T B4x1 1880 / 480 T B4x1 1950 / 720 T B4x1 2140 / 560 T (a) B4x1 2140 / 560 T (b) B4x1 2150 / 800 T
Masa całkowita 175 kg 180 kg 219 kg 250 kg 253 kg 287 kg 260 kg 482 kg 328 kg 350 kg 385 kg 410 kg 514 kg 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg 540 kg 475 kg 475 kg 572 kg

B4x1 920 / 170 T (a)

Masa całkowita 175 kg

B4x1 1080 / 210 T

Masa całkowita 180 kg

B4x1 1380 / 270 T

Masa całkowita 219 kg

B4x1 1380 / 300 T

Masa całkowita 250 kg

B4x1 1520 / 330 T

Masa całkowita 253 kg

B4x1 1525 / 360 T

Masa całkowita 287 kg

B4x1 1550 / 340 T

Masa całkowita 260 kg

B4x1 1650 / 610 T

Masa całkowita 482 kg

B4x1 1680 / 370 T

Masa całkowita 328 kg

B4x1 1680 / 430 T

Masa całkowita 350 kg

B4x1 1760 / 420 T

Masa całkowita 385 kg

B4x1 1760 / 450 T

Masa całkowita 410 kg

B4x1 1800 / 670 T

Masa całkowita 514 kg

B4x1 1830 / 450 T (a)

Masa całkowita 420 kg

B4x1 1830 / 450 T (b)

Masa całkowita 420 kg

B4x1 1850 / 480 T

Masa całkowita 420 kg

B4x1 1880 / 480 T

Masa całkowita 420 kg

B4x1 1950 / 720 T

Masa całkowita 540 kg

B4x1 2140 / 560 T (a)

Masa całkowita 475 kg

B4x1 2140 / 560 T (b)

Masa całkowita 475 kg

B4x1 2150 / 800 T

Masa całkowita 572 kg

Waga i wymiary

B4x1 920 / 170 T (a) B4x1 1080 / 210 T B4x1 1380 / 270 T B4x1 1380 / 300 T B4x1 1520 / 330 T B4x1 1525 / 360 T B4x1 1550 / 340 T B4x1 1650 / 610 T B4x1 1680 / 370 T B4x1 1680 / 430 T B4x1 1760 / 420 T B4x1 1760 / 450 T B4x1 1800 / 670 T B4x1 1830 / 450 T (a) B4x1 1830 / 450 T (b) B4x1 1850 / 480 T B4x1 1880 / 480 T B4x1 1950 / 720 T B4x1 2140 / 560 T (a) B4x1 2140 / 560 T (b) B4x1 2150 / 800 T
Wysokość całkowita 713 mm 713 mm 713 mm 721 mm 721 mm 721 mm 721 mm 863 mm 721 mm 767 mm 767 mm 767 mm 863 mm 767 mm 767 mm 767 mm 767 mm 863 mm 767 mm 767 mm 863 mm
Szerokość 920 mm 1080 mm 1380 mm 1380 mm 1520 mm 1525 mm 1550 mm 1650 mm 1680 mm 1680 mm 1760 mm 1760 mm 1800 mm 1830 mm 1830 mm 1850 mm 1880 mm 1950 mm 2140 mm 2140 mm 2150 mm
Głębokość 870 mm 671 mm 870 mm 730 mm 730 mm 830 mm 730 mm 933 mm 730 mm 786 mm 800 mm 786 mm 933 mm 800 mm 800 mm 786 mm 786 mm 933 mm 786 mm 786 mm 933 mm

B4x1 920 / 170 T (a)

Wysokość całkowita 713 mm
Szerokość 920 mm
Głębokość 870 mm

B4x1 1080 / 210 T

Wysokość całkowita 713 mm
Szerokość 1080 mm
Głębokość 671 mm

B4x1 1380 / 270 T

Wysokość całkowita 713 mm
Szerokość 1380 mm
Głębokość 870 mm

B4x1 1380 / 300 T

Wysokość całkowita 721 mm
Szerokość 1380 mm
Głębokość 730 mm

B4x1 1520 / 330 T

Wysokość całkowita 721 mm
Szerokość 1520 mm
Głębokość 730 mm

B4x1 1525 / 360 T

Wysokość całkowita 721 mm
Szerokość 1525 mm
Głębokość 830 mm

B4x1 1550 / 340 T

Wysokość całkowita 721 mm
Szerokość 1550 mm
Głębokość 730 mm

B4x1 1650 / 610 T

Wysokość całkowita 863 mm
Szerokość 1650 mm
Głębokość 933 mm

B4x1 1680 / 370 T

Wysokość całkowita 721 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 730 mm

B4x1 1680 / 430 T

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 786 mm

B4x1 1760 / 420 T

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 800 mm

B4x1 1760 / 450 T

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 786 mm

B4x1 1800 / 670 T

Wysokość całkowita 863 mm
Szerokość 1800 mm
Głębokość 933 mm

B4x1 1830 / 450 T (a)

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 1830 mm
Głębokość 800 mm

B4x1 1830 / 450 T (b)

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 1830 mm
Głębokość 800 mm

B4x1 1850 / 480 T

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 1850 mm
Głębokość 786 mm

B4x1 1880 / 480 T

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 1880 mm
Głębokość 786 mm

B4x1 1950 / 720 T

Wysokość całkowita 863 mm
Szerokość 1950 mm
Głębokość 933 mm

B4x1 2140 / 560 T (a)

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 2140 mm
Głębokość 786 mm

B4x1 2140 / 560 T (b)

Wysokość całkowita 767 mm
Szerokość 2140 mm
Głębokość 786 mm

B4x1 2150 / 800 T

Wysokość całkowita 863 mm
Szerokość 2150 mm
Głębokość 933 mm

Parametry robocze

B4x1 920 / 170 T (a) B4x1 1080 / 210 T B4x1 1380 / 270 T B4x1 1380 / 300 T B4x1 1520 / 330 T B4x1 1525 / 360 T B4x1 1550 / 340 T B4x1 1650 / 610 T B4x1 1680 / 370 T B4x1 1680 / 430 T B4x1 1760 / 420 T B4x1 1760 / 450 T B4x1 1800 / 670 T B4x1 1830 / 450 T (a) B4x1 1830 / 450 T (b) B4x1 1850 / 480 T B4x1 1880 / 480 T B4x1 1950 / 720 T B4x1 2140 / 560 T (a) B4x1 2140 / 560 T (b) B4x1 2150 / 800 T
Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny Przewód hydrauliczny
Zęby 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11
Rura elastyczna Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Układ hydrauliczny Tak

B4x1 920 / 170 T (a)

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 5
Rura elastyczna Nie

B4x1 1080 / 210 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 6
Rura elastyczna Nie

B4x1 1380 / 270 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 7
Rura elastyczna Nie

B4x1 1380 / 300 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 7
Rura elastyczna Nie

B4x1 1520 / 330 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 7
Rura elastyczna Nie

B4x1 1525 / 360 T

Układ hydrauliczny Tak
Zęby 7
Rura elastyczna Nie

B4x1 1550 / 340 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 7
Rura elastyczna Nie

B4x1 1650 / 610 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 8
Rura elastyczna Nie

B4x1 1680 / 370 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 8
Rura elastyczna Nie

B4x1 1680 / 430 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 8
Rura elastyczna Nie

B4x1 1760 / 420 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 8
Rura elastyczna Nie

B4x1 1760 / 450 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 8
Rura elastyczna Nie

B4x1 1800 / 670 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 9
Rura elastyczna Nie

B4x1 1830 / 450 T (a)

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 9
Rura elastyczna Nie

B4x1 1830 / 450 T (b)

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 9
Rura elastyczna Nie

B4x1 1850 / 480 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 9
Rura elastyczna Nie

B4x1 1880 / 480 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 9
Rura elastyczna Nie

B4x1 1950 / 720 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 10
Rura elastyczna Nie

B4x1 2140 / 560 T (a)

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 11
Rura elastyczna Nie

B4x1 2140 / 560 T (b)

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 11
Rura elastyczna Nie

B4x1 2150 / 800 T

Wyposażenie maszyny Przewód hydrauliczny
Zęby 11
Rura elastyczna Nie