Łyżki
Manitou Łyżka uniwersalna (maszyny kompaktowe)

Manitou Łyżka uniwersalna (maszyny kompaktowe)

Łyżki

  • Większa pojemność w przypadku materiałów o gęstości (1,5t/m3).
  • Wytrzymała konstrukcja do intensywnych zastosowań.
  • Nóż i krawędzie boczne wykonane ze stali 400HB.
  • Łyżka uniweralna do prac ziemnych - dobre rozwiązanie dla firm rentalowych.
Zobacz więcej Pokaż mniej

Charakterystykatechniczna

Pobierz kartę danych technicznych

Pojemność

BU 920 / 210 BU 1080 / 250 BU 1380 / 380 BU 1520 / 430 BU 1680 / 590 BU 1680 / 790 BU 1760 / 690 BU 1760 / 740 BU 1760 / 830 BU 1830 / 720 BU 1830 / 780 BU 1850 / 900 BU 1880 / 900 BU 2080 / 1010 BU 2140 / 1050 (a) BU 2140 / 1050 (b)
Pojemność 315 kg 375 kg 570 kg 645 kg 885 kg 1185 kg 1035 kg 1110 kg 1245 kg 1080 kg 1170 kg 1350 kg 1350 kg 1515 kg 1575 kg 1575 kg
Pojemność kopuły 210 l 250 l 380 l 430 l 590 l 790 l 690 l 740 l 830 l 720 l 780 l 900 l 900 l 1010 l 1050 l 1050 l

BU 920 / 210

Pojemność 315 kg
Pojemność kopuły 210 l

BU 1080 / 250

Pojemność 375 kg
Pojemność kopuły 250 l

BU 1380 / 380

Pojemność 570 kg
Pojemność kopuły 380 l

BU 1520 / 430

Pojemność 645 kg
Pojemność kopuły 430 l

BU 1680 / 590

Pojemność 885 kg
Pojemność kopuły 590 l

BU 1680 / 790

Pojemność 1185 kg
Pojemność kopuły 790 l

BU 1760 / 690

Pojemność 1035 kg
Pojemność kopuły 690 l

BU 1760 / 740

Pojemność 1110 kg
Pojemność kopuły 740 l

BU 1760 / 830

Pojemność 1245 kg
Pojemność kopuły 830 l

BU 1830 / 720

Pojemność 1080 kg
Pojemność kopuły 720 l

BU 1830 / 780

Pojemność 1170 kg
Pojemność kopuły 780 l

BU 1850 / 900

Pojemność 1350 kg
Pojemność kopuły 900 l

BU 1880 / 900

Pojemność 1350 kg
Pojemność kopuły 900 l

BU 2080 / 1010

Pojemność 1515 kg
Pojemność kopuły 1010 l

BU 2140 / 1050 (a)

Pojemność 1575 kg
Pojemność kopuły 1050 l

BU 2140 / 1050 (b)

Pojemność 1575 kg
Pojemność kopuły 1050 l

Weight

BU 920 / 210 BU 1080 / 250 BU 1380 / 380 BU 1680 / 590 BU 1760 / 690 BU 1760 / 740 BU 1830 / 720 BU 1830 / 780 BU 1880 / 900 BU 2080 / 1010 BU 2140 / 1050 (a) BU 2140 / 1050 (b)
Masa całkowita 58 kg 60 kg 146 kg 250 kg 255 kg 210 kg 260 kg 225 kg 360 kg 370 kg 378 kg 378 kg

BU 920 / 210

Masa całkowita 58 kg

BU 1080 / 250

Masa całkowita 60 kg

BU 1380 / 380

Masa całkowita 146 kg

BU 1680 / 590

Masa całkowita 250 kg

BU 1760 / 690

Masa całkowita 255 kg

BU 1760 / 740

Masa całkowita 210 kg

BU 1830 / 720

Masa całkowita 260 kg

BU 1830 / 780

Masa całkowita 225 kg

BU 1880 / 900

Masa całkowita 360 kg

BU 2080 / 1010

Masa całkowita 370 kg

BU 2140 / 1050 (a)

Masa całkowita 378 kg

BU 2140 / 1050 (b)

Masa całkowita 378 kg

Waga i wymiary

BU 920 / 210 BU 1080 / 250 BU 1380 / 380 BU 1520 / 430 BU 1680 / 590 BU 1680 / 790 BU 1760 / 690 BU 1760 / 740 BU 1760 / 830 BU 1830 / 720 BU 1830 / 780 BU 1850 / 900 BU 1880 / 900 BU 2080 / 1010 BU 2140 / 1050 (a) BU 2140 / 1050 (b)
Wysokość całkowita 463 mm 463 mm 524 mm 524 mm 572 mm 732 mm 645 mm 670 mm 732 mm 645 mm 670 mm 732 mm 732 mm 732 mm 732 mm 732 mm
Szerokość 920 mm 1080 mm 1380 mm 1520 mm 1680 mm 1680 mm 1760 mm 1760 mm 1760 mm 1830 mm 1830 mm 1850 mm 1880 mm 2080 mm 2140 mm 2140 mm
Głębokość 889 mm 889 mm 889 mm 889 mm 948 mm 1055 mm 952 mm 960 mm 1055 mm 952 mm 960 mm 1055 mm 1055 mm 1055 mm 1055 mm 1055 mm

BU 920 / 210

Wysokość całkowita 463 mm
Szerokość 920 mm
Głębokość 889 mm

BU 1080 / 250

Wysokość całkowita 463 mm
Szerokość 1080 mm
Głębokość 889 mm

BU 1380 / 380

Wysokość całkowita 524 mm
Szerokość 1380 mm
Głębokość 889 mm

BU 1520 / 430

Wysokość całkowita 524 mm
Szerokość 1520 mm
Głębokość 889 mm

BU 1680 / 590

Wysokość całkowita 572 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 948 mm

BU 1680 / 790

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 1055 mm

BU 1760 / 690

Wysokość całkowita 645 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 952 mm

BU 1760 / 740

Wysokość całkowita 670 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 960 mm

BU 1760 / 830

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 1055 mm

BU 1830 / 720

Wysokość całkowita 645 mm
Szerokość 1830 mm
Głębokość 952 mm

BU 1830 / 780

Wysokość całkowita 670 mm
Szerokość 1830 mm
Głębokość 960 mm

BU 1850 / 900

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 1850 mm
Głębokość 1055 mm

BU 1880 / 900

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 1880 mm
Głębokość 1055 mm

BU 2080 / 1010

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 2080 mm
Głębokość 1055 mm

BU 2140 / 1050 (a)

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 2140 mm
Głębokość 1055 mm

BU 2140 / 1050 (b)

Wysokość całkowita 732 mm
Szerokość 2140 mm
Głębokość 1055 mm

Parametry robocze

BU 920 / 210 BU 1080 / 250 BU 1380 / 380 BU 1520 / 430 BU 1680 / 590 BU 1680 / 790 BU 1760 / 690 BU 1760 / 740 BU 1760 / 830 BU 1830 / 720 BU 1830 / 780 BU 1850 / 900 BU 1880 / 900 BU 2080 / 1010 BU 2140 / 1050 (a) BU 2140 / 1050 (b)
Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

BU 920 / 210

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1080 / 250

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1380 / 380

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1520 / 430

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje

BU 1680 / 590

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1680 / 790

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje

BU 1760 / 690

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1760 / 740

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1760 / 830

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje

BU 1830 / 720

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1830 / 780

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 1850 / 900

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje

BU 1880 / 900

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 2080 / 1010

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 2140 / 1050 (a)

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie

BU 2140 / 1050 (b)

Wyposażenie maszyny Nie są wymagane żadne predyspozycje
Rura elastyczna Nie