Łyżki
Manitou Łyżka do materiałów lekkich (maszyny kompaktowe)

Manitou Łyżka do materiałów lekkich (maszyny kompaktowe)

Łyżki

  • Odpowiednia do materiałów o gęstości 1t/m³.
  • Nóż tnący wykonany ze stali 400HB zapewnia większą wytrzymałość.
  • Szeroka gama zastosowań łyżki.
  • Duża objętość umożliwia sprawny załadunek
Zobacz więcej Pokaż mniej

Charakterystykatechniczna

Pobierz kartę danych technicznych

Pojemność

BLM 920 / 240 BLM 920 / 430 BLM 1080 / 290 BLM 1080 / 510 BLM 1200 / 580 BLM 1300 / 630 (a) BLM 1300 / 630 (b) BLM 1300 / 630 (c) BLM 1380 / 430 BLM 1400 / 680 (a) BLM 1400 / 680 (b) BLM 1400 / 680 (c) BLM 1500 / 730 (a) BLM 1500 / 730 (b) BLM 1500 / 730 (c) BLM 1650 / 1100 BLM 1680 / 530 BLM 1680 / 670 BLM 1760 / 790 BLM 1760 / 820 BLM 1800 / 910 BLM 1800 / 1200 BLM 1850 / 830 BLM 1850 / 860 BLM 1850 / 1100 BLM 1950 / 1300 BLM 2000 / 1020 BLM 2080 / 1250 BLM 2140 / 1290 BLM 2150 / 1420 BLM 2350 / 1370 (a) BLM 2350 / 1370 (b)
Pojemność nasypowa 240 l 430 l 290 l 510 l 580 l 630 l 630 l 630 l 430 l 680 l 680 l 680 l 730 l 730 l 730 l 810 l 530 l 670 l 820 l 790 l 910 l 810 l 860 l 830 l 1100 l 810 l 1020 l 1250 l 1290 l 810 l 1370 l 1370 l

BLM 920 / 240

Pojemność nasypowa 240 l

BLM 920 / 430

Pojemność nasypowa 430 l

BLM 1080 / 290

Pojemność nasypowa 290 l

BLM 1080 / 510

Pojemność nasypowa 510 l

BLM 1200 / 580

Pojemność nasypowa 580 l

BLM 1300 / 630 (a)

Pojemność nasypowa 630 l

BLM 1300 / 630 (b)

Pojemność nasypowa 630 l

BLM 1300 / 630 (c)

Pojemność nasypowa 630 l

BLM 1380 / 430

Pojemność nasypowa 430 l

BLM 1400 / 680 (a)

Pojemność nasypowa 680 l

BLM 1400 / 680 (b)

Pojemność nasypowa 680 l

BLM 1400 / 680 (c)

Pojemność nasypowa 680 l

BLM 1500 / 730 (a)

Pojemność nasypowa 730 l

BLM 1500 / 730 (b)

Pojemność nasypowa 730 l

BLM 1500 / 730 (c)

Pojemność nasypowa 730 l

BLM 1650 / 1100

Pojemność nasypowa 810 l

BLM 1680 / 530

Pojemność nasypowa 530 l

BLM 1680 / 670

Pojemność nasypowa 670 l

BLM 1760 / 790

Pojemność nasypowa 820 l

BLM 1760 / 820

Pojemność nasypowa 790 l

BLM 1800 / 910

Pojemność nasypowa 910 l

BLM 1800 / 1200

Pojemność nasypowa 810 l

BLM 1850 / 830

Pojemność nasypowa 860 l

BLM 1850 / 860

Pojemność nasypowa 830 l

BLM 1850 / 1100

Pojemność nasypowa 1100 l

BLM 1950 / 1300

Pojemność nasypowa 810 l

BLM 2000 / 1020

Pojemność nasypowa 1020 l

BLM 2080 / 1250

Pojemność nasypowa 1250 l

BLM 2140 / 1290

Pojemność nasypowa 1290 l

BLM 2150 / 1420

Pojemność nasypowa 810 l

BLM 2350 / 1370 (a)

Pojemność nasypowa 1370 l

BLM 2350 / 1370 (b)

Pojemność nasypowa 1370 l

Waga i wymiary

BLM 920 / 240 BLM 920 / 430 BLM 1080 / 290 BLM 1080 / 510 BLM 1200 / 580 BLM 1300 / 630 (a) BLM 1300 / 630 (b) BLM 1300 / 630 (c) BLM 1380 / 430 BLM 1400 / 680 (a) BLM 1400 / 680 (b) BLM 1400 / 680 (c) BLM 1500 / 730 (a) BLM 1500 / 730 (b) BLM 1500 / 730 (c) BLM 1650 / 1100 BLM 1680 / 530 BLM 1680 / 670 BLM 1760 / 790 BLM 1760 / 820 BLM 1800 / 910 BLM 1800 / 1200 BLM 1850 / 830 BLM 1850 / 860 BLM 1850 / 1100 BLM 1950 / 1300 BLM 2000 / 1020 BLM 2080 / 1250 BLM 2140 / 1290 BLM 2150 / 1420 BLM 2350 / 1370 (a) BLM 2350 / 1370 (b)
Wysokość całkowita 490 mm 775 mm 490 mm 775 mm 775 mm 775 mm 775 mm 795 mm 600 mm 775 mm 775 mm 795 mm 775 mm 775 mm 795 mm 810 mm 600 mm 605 mm 711 mm 705 mm 795 mm 810 mm 711 mm 705 mm 832 mm 810 mm 795 mm 832 mm 832 mm 810 mm 832 mm 832 mm
Szerokość 920 mm 920 mm 1080 mm 1080 mm 1200 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1380 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1650 mm 1680 mm 1680 mm 1760 mm 1760 mm 1800 mm 1800 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1950 mm 2000 mm 2080 mm 2140 mm 2150 mm 2350 mm 2350 mm
Głębokość 819 mm 1025 mm 819 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 988 mm 957 mm 890 mm 1025 mm 988 mm 967 mm 1025 mm 988 mm 951 mm 1224 mm 890 mm 1023 mm 1020 mm 1012 mm 951 mm 1224 mm 1020 mm 1012 mm 1102 mm 1224 mm 951 mm 1102 mm 1102 mm 1224 mm 1102 mm 1102 mm
Masa całkowita 62 kg 169 kg 67 kg 173 kg 184 kg 196 kg 203 kg 205 kg 140 kg 194 kg 210 kg 210 kg 208 kg 218 kg 220 kg 1100 kg 160 kg 242 kg 275 kg 264 kg 235 kg 1200 kg 290 kg 275 kg 350 kg 1300 kg 250 kg 370 kg 381 kg 1420 kg 405 kg 405 kg

BLM 920 / 240

Wysokość całkowita 490 mm
Szerokość 920 mm
Głębokość 819 mm
Masa całkowita 62 kg

BLM 920 / 430

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 920 mm
Głębokość 1025 mm
Masa całkowita 169 kg

BLM 1080 / 290

Wysokość całkowita 490 mm
Szerokość 1080 mm
Głębokość 819 mm
Masa całkowita 67 kg

BLM 1080 / 510

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1080 mm
Głębokość 1025 mm
Masa całkowita 173 kg

BLM 1200 / 580

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1200 mm
Głębokość 1025 mm
Masa całkowita 184 kg

BLM 1300 / 630 (a)

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1300 mm
Głębokość 1025 mm
Masa całkowita 196 kg

BLM 1300 / 630 (b)

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1300 mm
Głębokość 988 mm
Masa całkowita 203 kg

BLM 1300 / 630 (c)

Wysokość całkowita 795 mm
Szerokość 1300 mm
Głębokość 957 mm
Masa całkowita 205 kg

BLM 1380 / 430

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 1380 mm
Głębokość 890 mm
Masa całkowita 140 kg

BLM 1400 / 680 (a)

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1400 mm
Głębokość 1025 mm
Masa całkowita 194 kg

BLM 1400 / 680 (b)

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1400 mm
Głębokość 988 mm
Masa całkowita 210 kg

BLM 1400 / 680 (c)

Wysokość całkowita 795 mm
Szerokość 1400 mm
Głębokość 967 mm
Masa całkowita 210 kg

BLM 1500 / 730 (a)

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1500 mm
Głębokość 1025 mm
Masa całkowita 208 kg

BLM 1500 / 730 (b)

Wysokość całkowita 775 mm
Szerokość 1500 mm
Głębokość 988 mm
Masa całkowita 218 kg

BLM 1500 / 730 (c)

Wysokość całkowita 795 mm
Szerokość 1500 mm
Głębokość 951 mm
Masa całkowita 220 kg

BLM 1650 / 1100

Wysokość całkowita 810 mm
Szerokość 1650 mm
Głębokość 1224 mm
Masa całkowita 1100 kg

BLM 1680 / 530

Wysokość całkowita 600 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 890 mm
Masa całkowita 160 kg

BLM 1680 / 670

Wysokość całkowita 605 mm
Szerokość 1680 mm
Głębokość 1023 mm
Masa całkowita 242 kg

BLM 1760 / 790

Wysokość całkowita 711 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 1020 mm
Masa całkowita 275 kg

BLM 1760 / 820

Wysokość całkowita 705 mm
Szerokość 1760 mm
Głębokość 1012 mm
Masa całkowita 264 kg

BLM 1800 / 910

Wysokość całkowita 795 mm
Szerokość 1800 mm
Głębokość 951 mm
Masa całkowita 235 kg

BLM 1800 / 1200

Wysokość całkowita 810 mm
Szerokość 1800 mm
Głębokość 1224 mm
Masa całkowita 1200 kg

BLM 1850 / 830

Wysokość całkowita 711 mm
Szerokość 1850 mm
Głębokość 1020 mm
Masa całkowita 290 kg

BLM 1850 / 860

Wysokość całkowita 705 mm
Szerokość 1850 mm
Głębokość 1012 mm
Masa całkowita 275 kg

BLM 1850 / 1100

Wysokość całkowita 832 mm
Szerokość 1850 mm
Głębokość 1102 mm
Masa całkowita 350 kg

BLM 1950 / 1300

Wysokość całkowita 810 mm
Szerokość 1950 mm
Głębokość 1224 mm
Masa całkowita 1300 kg

BLM 2000 / 1020

Wysokość całkowita 795 mm
Szerokość 2000 mm
Głębokość 951 mm
Masa całkowita 250 kg

BLM 2080 / 1250

Wysokość całkowita 832 mm
Szerokość 2080 mm
Głębokość 1102 mm
Masa całkowita 370 kg

BLM 2140 / 1290

Wysokość całkowita 832 mm
Szerokość 2140 mm
Głębokość 1102 mm
Masa całkowita 381 kg

BLM 2150 / 1420

Wysokość całkowita 810 mm
Szerokość 2150 mm
Głębokość 1224 mm
Masa całkowita 1420 kg

BLM 2350 / 1370 (a)

Wysokość całkowita 832 mm
Szerokość 2350 mm
Głębokość 1102 mm
Masa całkowita 405 kg

BLM 2350 / 1370 (b)

Wysokość całkowita 832 mm
Szerokość 2350 mm
Głębokość 1102 mm
Masa całkowita 405 kg

Parametry robocze

BLM 920 / 240 BLM 920 / 430 BLM 1080 / 290 BLM 1080 / 510 BLM 1200 / 580 BLM 1300 / 630 (a) BLM 1300 / 630 (b) BLM 1300 / 630 (c) BLM 1380 / 430 BLM 1400 / 680 (a) BLM 1400 / 680 (b) BLM 1400 / 680 (c) BLM 1500 / 730 (a) BLM 1500 / 730 (b) BLM 1500 / 730 (c) BLM 1650 / 1100 BLM 1680 / 530 BLM 1680 / 670 BLM 1760 / 790 BLM 1760 / 820 BLM 1800 / 910 BLM 1800 / 1200 BLM 1850 / 830 BLM 1850 / 860 BLM 1850 / 1100 BLM 1950 / 1300 BLM 2000 / 1020 BLM 2080 / 1250 BLM 2140 / 1290 BLM 2150 / 1420 BLM 2350 / 1370 (a) BLM 2350 / 1370 (b)
Rura elastyczna Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

BLM 920 / 240

Rura elastyczna Nie

BLM 920 / 430

Rura elastyczna Nie

BLM 1080 / 290

Rura elastyczna Nie

BLM 1080 / 510

Rura elastyczna Nie

BLM 1200 / 580

Rura elastyczna Nie

BLM 1300 / 630 (a)

Rura elastyczna Nie

BLM 1300 / 630 (b)

Rura elastyczna Nie

BLM 1300 / 630 (c)

Rura elastyczna Nie

BLM 1380 / 430

Rura elastyczna Nie

BLM 1400 / 680 (a)

Rura elastyczna Nie

BLM 1400 / 680 (b)

Rura elastyczna Nie

BLM 1400 / 680 (c)

Rura elastyczna Nie

BLM 1500 / 730 (a)

Rura elastyczna Nie

BLM 1500 / 730 (b)

Rura elastyczna Nie

BLM 1500 / 730 (c)

Rura elastyczna Nie

BLM 1650 / 1100

Rura elastyczna Nie

BLM 1680 / 530

Rura elastyczna Nie

BLM 1680 / 670

Rura elastyczna Nie

BLM 1760 / 790

Rura elastyczna Nie

BLM 1760 / 820

Rura elastyczna Nie

BLM 1800 / 910

Rura elastyczna Nie

BLM 1800 / 1200

Rura elastyczna Nie

BLM 1850 / 830

Rura elastyczna Nie

BLM 1850 / 860

Rura elastyczna Nie

BLM 1850 / 1100

Rura elastyczna Nie

BLM 1950 / 1300

Rura elastyczna Nie

BLM 2000 / 1020

Rura elastyczna Nie

BLM 2080 / 1250

Rura elastyczna Nie

BLM 2140 / 1290

Rura elastyczna Nie

BLM 2150 / 1420

Rura elastyczna Nie

BLM 2350 / 1370 (a)

Rura elastyczna Nie

BLM 2350 / 1370 (b)

Rura elastyczna Nie